Penyerahan Plakat ke CV Bonjor Jaya

Simbolis penyerahan plakat Kunjungan pabrik praktikum ptlf ke cv bonjor oleh Kepala Lab PTLF Ir. Risma A Simanjuntak, MT

Kunjungan pabrik praktikan ptlf teknik industri ist akprind